Søk på siden

Bruker klubben plantevernmidler på banen?

Kort undersøkelse om bruk av plantevernmidler skal gi nasjonal oversikt. I flere land har golfklubber fått krav om å innrapportere sitt forbruk av plantevernmidler. Så er ennå ikke tilfelle i Norge. Derimot ønsker NGF å «ta temperaturen» på situasjonen i Norge og har laget en enkel spørreundersøkelse (kun 4 spørsmål – som er greie å besvare) som klubbene bes besvare innen 20. september. Svarene vil bli anonymisert.

Link til NGF hvor spørreundersøkelsen ligger

Jobbe i Australia i vinter!

Ønsker du å jobbe i Australia i vinter og oppfyller følgende krav:

  • Er under 30 år (på grunn av arbeids-turistvisum).
  • Snakker og forstår engelsk.
  • Villig til å jobbe 4-6 måneder fra oktober til mars.
  • Jobbet minst en sesong på en golfklubb. Er et NGA-medlem (eller blir det før du søker på jobben).

Les mer i stillinger ledig

Passord til medlemssider

På nga.no har vi en medlemsside. For å få tilgang til denne siden må du logge deg inn med et personlig brukernavn og passord. Har du ikke dette, kan du klikke på glemt passord og taste inn e-post addressen din. Hvis din e-post ligger i vårt arkiv, vil du få et passord sent, hvis ikke vennligst send en e-post til albert@oslogk.no. På medlemssiden ligger alle gamle Gressforum, sammen med mye annen faginformasjon som har blitt samlet gjennom årenes løp. Gjennom portalen til Michigan State University ligger det mer fagstoff enn du kan drømme om.

Hva er NGA?

Norwegian Greenkeepers Association (NGA) er en interesseforening for dem som arbeider på golfbaner, andre idrettsanlegg , parker eller andre flater med gressmatter.

Les mer

medlemssider og fagbank

På nga.no har vi en medlemsside. For å få tilgang til denne siden må du logge deg inn med et personlig brukernavn og passord. Har du ikke dette, send oss en e-post til albert@oslogk.no. På medlemssiden ligger alle gamle Gressforum, sammen med mye annen faginformasjon som har blitt samlet gjennom årenes løp. Gjennom portalen til Michigan State University ligger det mer fagstoff enn du kan drømme om.

Aktiviteter

Aktuelt

Gresskurs 2019
erfa 23. nov 2019

Gresskurs 2019

Gresskursreise for Norwegian Greenkeepers Association 23-30. november 2019

NORDISK GOLFMESSE MALMÖ 2019
erfa 24. okt 2019

NORDISK GOLFMESSE MALMÖ 2019

Den 24-25 oktober er det premiere for Golfens Nordiska Møtesplass på Malmoø messen. Det nya navnet på maessen antider hva…

Utdanning for banepersonal i Sverige
erfa 8. sep 2019

Utdanning for banepersonal i Sverige

Utdanning  i Sverige for banepersonal, høsten / vinteren 2019/2020.

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Magnus Sunesson
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Husqvarna
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Reddibo

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner