Søk på siden

Om NGA

Norwegian Greenkeepers Association (NGA) er en interesseforening for dem som arbeider på golfbaner, andre idrettsanlegg , parker eller andre flater med gressmatter.

NGA ble stiftet i mars 1988 og har i 30 år bidratt til å utvikle og spre kunnskap om gress til sportsanlegg. Organisasjonen er en interesseforening der alle kan bli medlem, men de fleste medlemmene arbeider profesjonelt på golf- eller fotballanlegg.

NGA utgir bladet Gressforum og arrangerer hvert år en ukes Gresskurs. Dette kurset samler ca et hundre deltakere og tilbyr seminarer som dekker alle emner innenfor anlegg og skjøtsel av gress. På dette kurset er det også lett å bli kjent med andre som har interesse sportsgress. Og gode kolleger er verdifulle for det er vanskelig å lage gode spilleflater i et land med mye vinter og tøft klima.  

I løpet av sesongen er det ERFA-treff  & seminar der medlemmer treffes lokalt for å utveksle erfaringer og høre om på nyheter fra firmamedlemmene i NGA.

Ta kontakt for mer informasjon. 

  • NGA er landets eneste interesseforening for golfbaneansatte. De fleste banene i landet er representert i foreningen
  • NGA er landsdekkende

Adresse: 

Norwegian Greekeepers Association
c/o Norges Golfforbund
Postboks 5000, 0840 Oslo

Telefon:  Agne Strøm: 97872983 

Epost: adm@nga.no


Org.nr: NO 977 557 453 MVA 


Styret 2023

Duncan Bruce, Miklagard GK - President

Tlf : 98402842
 duncan@miklagardgolf.no

James Bentley, Haga GK -Visepresident

Tlf:40492354
james@hagagolf.no

Morten Johannessen, Sandefjord Gk -Tlf: 975 38 744

morten@sandefjordgolf.no

Glenn Hanasand, Sola Gk . Tlf: 97684571

E-post: glenn@solagk.no 

Mehdi Javadi , Drøbak GK  -Tlf: 97586214

E-post: mehdi@drobakgolf.no

 

Valgkomité: 

Medlem 2023

Leder : Albert Holmgeirsson, Oslo GK.

Tlf:95247457
albert@oslogk.no

Lars Magnus Westlund, Losby Gk.

Tlf: 97128538

magnus@losby.no

Manuel Sanchez, Romerike Gk.

Tlf: 92042910

manuel@romerikegk.no

 

 

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
VVS COMFORT
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland
Turfcare
Suståne

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet utgis kun digitalt og nyeste nummer blir lagt ut på denne websiden i aktuelt. Alle Gressforum blir lastet opp til det digitale biblioteket til Michigan State University, hvor alle utgaver fra første utgave fra 1989 finnes. Det kommer ut 3-4 nummer i året. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.