Søk på siden

Om NGA

Norwegian Greenkeepers Association (NGA) er en interesseforening for dem som arbeider på golfbaner, andre idrettsanlegg , parker eller andre flater med gressmatter.

NGA ble stiftet i mars 1988 og har i 30 år bidratt til å utvikle og spre kunnskap om gress til sportsanlegg. Organisasjonen er en interesseforening der alle kan bli medlem, men de fleste medlemmene arbeider profesjonelt på golf- eller fotballanlegg.

NGA utgir bladet Gressforum og arrangerer hvert år en ukes Gresskurs. Dette kurset samler ca et hundre deltakere og tilbyr seminarer som dekker alle emner innenfor anlegg og skjøtsel av gress. På dette kurset er det også lett å bli kjent med andre som har interesse sportsgress. Og gode kolleger er verdifulle for det er vanskelig å lage gode spilleflater i et land med mye vinter og tøft klima.  

I løpet av sesongen er det ERFA-treff  & seminar der medlemmer treffes lokalt for å utveksle erfaringer og høre om på nyheter fra firmamedlemmene i NGA.

Ta kontakt for mer informasjon. 

  • NGA er landets eneste interesseforening for golfbaneansatte. De fleste banene i landet er representert i foreningen
  • NGA er landsdekkende

Adresse: 

Norwegian Greekeepers Association
c/o Norges Golfforbund
Postboks 5000, 0840 Oslo

Telefon: 482 31 655

Epost: adm@nga.no


Org.nr: NO 977 557 453 MVA 


Sekretariat:

Norwegian Greekeepers Association
CO/ NGF
Postboks 5000, 0840 Oslo

Tlf: 482 31 655 
adm@nga.no

Styret 2021

Duncan Bruce, Losby GK - President

Tlf : 98402842
 duncan@losby.no

James Bentley, Asker GK -Visepresident

Tlf:40492354
james@askergolf.no

Daniel Kristiansen, Fana Golfklubb -Tlf: 98255627
daniel.kristiansen@fanagolf.no

Alexander Berntsson, Trondheim GK  -Tlf: 46980998

alexberntsson@gmail.com

Morten Johannessen, Sandefjord Gk -Tlf: 975 38 744

morten@sandefjordgolf.no

Glenn Hanasand, Sola Gk . Tlf: 97684571

E-post: verksted@solagk.no

 

Valgkomité: 

Medlem 2021

Leder : Albert Holmgeirsson, Oslo GK.

Tlf:95247457
albert@oslogk.no

Atle Revheim Hansen, Bærheim GK

Tlf: 92864630
atlerhansen@hotmail.com

Mehdi Javadi, Drøbak Gk

Tlf: 97586214

 

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Husqvarna
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner