Søk på siden

Strategisk Plan

NGAs formål og målsetting:

Norwegian Greenkeepers Association (NGA) er en interesseforening for dem som arbeider på golfbaner eller idrettsanlegg med gressmatter.

Målet til NGA er:

 1. Øke gleden for idrettsutøverne gjennom god gresskjøtsel
 2. Heve medlemmenes yrkesfaglige kompetanse
 3. Utvikle vennskap mellom medlemmene 
 4. Skape økt respekt for greenkeeperfaget 
 5. Medvirke til godt samarbeid mellom organisasjoner i bransjen

Strategisk plan for NGA, 
vedtatt av styret 29. nov 2005 og av årsmøtet 12. januar 2006

Hovedmål: Øke greenkeeperes kompetanse og status

Dette skal oppnås ved å jobbe på 4 områder:
A: Kompetanse
B. Markedsføring 
C. Økonomi
D. Organisasjon Les hele den strategiske planen her

Yrkesetiske regler for medlemmer av NGA

Medlemmer i NGA 

 • er seg bevisst at de alltid representerer organisasjonen og greenkeeperstanden
 • taler vel om yrkeskolleger utad, men har en åpen og ærlig dialog innad
 • søker stadig å utvikle sin kompetanse i faget
 • deler gjerne erfaringer og kunnskap med andre
 • hjelper sine kolleger innenfor rammen av lojalitet mot arbeidsgiver
 • åpner banen for medlemmer av NGA og utenlandske greenkeeperforeninger

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
VVS COMFORT
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland
Turfcare
Suståne

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet utgis kun digitalt og nyeste nummer blir lagt ut på denne websiden i aktuelt. Alle Gressforum blir lastet opp til det digitale biblioteket til Michigan State University, hvor alle utgaver fra første utgave fra 1989 finnes. Det kommer ut 3-4 nummer i året. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.