Søk på siden

Årets Unge Greenkeeper

Vi hedrer en god kollega !

Indigrow Årets Unge Greenkeeper

Kriterier

For å motta prisen må den foreslåtte kandidaten oppfylle følgende vilkår:

  • være medlem av NGA
  • være involvert i direkte drift av en golfbane
  • arbeide med spørsmål knyttet til natur og miljøvern
  • vist interesse for utdanning for seg selv og sine ansatte
  • ta hensyn til arbeidsmiljøproblemer i baneskjøtselarbeidet
  • vist interesse for utvikling innen baneskjøtselsområdet
  • arbeidet med å utvikle sin eget bane
  • Deltatt i kursaktiviteter til fordel for kolleger i golfbaneledelse

Medlemmer av NGA bes om å foreslå kandidater til prisen «Årets Unge  Greenkeeper» med frist til 01.03.2021

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
VVS COMFORT
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland
Turfcare
Suståne

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner