Søk på siden

Organisasjon

NGA er en intteresseorganisasjon for hele Norge, og er per i dag ikke inndelt i lokallag / kretser.

Vi har i dag to aktive grupper:

  • STERF, vurdering av søknader om forskningsmidler. Denne komiteèner FOU-gruppa som ledes av John Riiber på Oslo golfklubb. Sammen med Ian Ross  ( Tyrifjord GK ) og Eoin Moroney ( Hauger GK ) koordinerer de søknader om støtte til forskning og utviklingsprosjekter. Den Skandinaviske forskningsstiftelsen STERF er viktigste finansieringskilde. http://sterf.golf.se
  • Faggruppe Greenkeeping, en gruppe som skal jobbe for greenkeeperens interesser. Denne gruppa er nystartet og har sitt første møte i juni 2018. Bakfgrunnen for opprettelsen av gruppen er :

Vi må gjøre hverandre bedre! Dette er en av overskriftene i virksomhetsplan for golf-Norge 2016 – 2019. Videre står det at samspillet mellom NGF og interesseorganisasjonene også er viktig i denne sammenheng og bør gjennomgås og klargjøres». I den forbindelse oppretter vi 3 utvalg (Trenerutvikling, Daglig drift, Banedrift) som skal styrke samarbeidet mellom NGF og ansatte nøkkelroller i klubbene til det beste for norske golfklubber. Dette gjøres i samarbeid med interesseorg. GAF, FNG, NGA og PGA som vil ha sine representanter i utvalgene. 

Målsetning
Utvalget skal arbeide for realiseringen av de mål og føringer som er gitt i golf-Norges VP, og bidra til faglig samarbeid og god ressursutnyttelse i golf-Norge. Utvalget skal ta initiativ til å organisere brukermedvirkning i aktuelle prosesser, eventuelt gjennom arbeids- og fellesmøter.

 Organisering

Bemanning:  Agne Strøm, Daglig leder av Norwegian Greenkeepers Association

John Riiber, Headgreenkeeper Oslo GK

Stefan Schøn, Headgreenkeeper Miklagard GK

Kim Sintorn, Banekonsulent i Svenska Golfförbundet

Albert Holmgeirsson, Norwegian Greenkeepers Association 

Pål Melbye er administrative ressurs

Arbeidsoppgaver

  • Bistå i prioritering av arbeidet innen det grøntfaglige
  • Bidra med synspunkter vedrørende prioriteringer i arbeidet som foregår i regi av den Skandinaviske forskningsstiftelsen STERF
  • Spre kompetanse ut til klubbene
  • Bistå i løsningen av de prioriterte oppgavene

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner