Søk på siden

Spørreundersøkelse vedr. undersøkelse av ressursbruk i Norden og USA

Vi trenger hjelp fra 10 norske golfklubber.

Dere husker kanskje at jeg en gang i oktober videreformidlet til dere  en forespørsel fra Michael Bekken (doktrogradsstipendiat hos  Doug Soldat ved Univ. of Wisconsin) om å velge ut / forespørre minst 10 norske golfbaner om å delta i  undersøkelse  av ressursbruk (vann, gjødsel, plantevernmidler, energi) på golfbaner i Norden og USA.  

Det går ut på at headgreenkeeper  skal fylle ut et ganske omfattende skjema på nett.  Se vedlagte ‘Packet of survey information’.

Dette  krever  greenkeepere som ha god kontroll /notater på skjøtselen på sin bane. Avhengig av hvor mye tid man bruker på å finne fram informasjon  anslår Michael at hver  greenkeeper vil bruke fra 2 til 10 timer på å fullføre fullstendig undersøkelse (nivå 3). Man kan også gjennomføre mer overfladisk (nivå 1 eller 2),   men da blir jo verdien for  Michaels doktorarbeid mye mindre.

Michael har lovet et gavekort på Amazon verdt 100 USD til alle som fylle tu fullstendig skjema (nivå 3). Se tråden nedenfor.

Ut fra det positive svaret fra dere i oktober har jeg sagt til Michael at vi skal prøve å finne 10 norske baner som kan full ut fullstendig skjema

Skjemaet er i utgangspunktet på engelsk og jeg håpet vi skulle slippe å oversette det til norsk,  men dette er naturligvis avhengig av hvem dere velger ut.

Det er viktig at klubbene blir representative for norske forhold (altså ikke bare toppklubber med mye ressursbruk).  

Undersøkelsen bør være fullført innen påske (20 april er absolutt siste frist).

Trygve Aamlid

Informasjon

Detaljert info på Engelsk

Detaljert info oversatt på Norsk via word

Linken til undersøkelsen

 

 

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
VVS COMFORT
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland
Turfcare
Suståne

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner