Søk på siden

Spørreundersøkelse vedr. behov for greenkeeperutdanning i Norge

NGA og NGF trenger tilbakemelding fra din klubb!

Spørsmål vedr behov for greenkeeperutdanning i Norge
Dagens økende krav til spilleflater på norske golfbaner, færre sprøytemidler, endrede klimautfordringer og en stadig mer avansert maskinpark setter store krav til kompetanse hos de som er ansvarlig for banedriften. 

Pr 20 januar ligger det 10 ledige stillinger på NGA (Norwegian Greenkeeper Association) sin hjemmeside. Hvorav 4 er heltidsstillinger.  Det har de siste årene vært vanskelig å få kvalifisert arbeidskraft til ledige jobber.

Om vi tar med HMS, som vi vet det blir slurvet med, så er vi av det oppfatning at det er nødvendig med kompetansehevende tiltak

På Gjennestad Gartnerskole var det en greenkeeperutdanning frem til 2008. Denne ble avviklet på grunn av lite søkere. Mange av dagens norske greenkeepere har sin utdanning derfra.
Vi har vært i kontakt med Gjennestad og Agnar Kvalbein som er styreleder der, og dersom det finnes et grunnlag for en linje er de beredt til å sette i gang utdanningen igjen. Det positive med Gjennestad er at de har mye av det vi trenger, og de har internat. Utdanningen vil bli modulbasert, og kan deles over flere år.
Den vil foregå på vinterstid. Vi ser for oss et løp som totalt består av 16 uker fordelt over 3 år.

For å sjekke interessen blant klubbene for å igangsette utdanningen igjen ønsker NGA og NGF å få svar på noen enkle spørsmål:

Link til undersøkelsen:

Klikk her!

 

 

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Magnus Sunesson
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Husqvarna
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Reddibo

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner