Søk på siden

Samling på Losby

Invitasjon til samling på Losby golfklubb 18. juni

NGA, GAF og NGF inviterer herved til samling på Losby 18. juni.

Vi er mange som ser verdien av en liten samling i disse tider. Med bakgrunn i smittevernreglene vil det være begrenset med plasser, så vi kjører etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Frist for påmelding er mandag 15. juni!

Link til påmelding https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CHMWK545S136

Program for dagen:

  • 10:00 Velkommen og informasjon.
  • 10:30 Golf i Norge i Koronatider v/Rune Hauger,  Norges Golfforbund
  • 11:15 Ivaretakelse av medlemmer v/Kate Hege Nielsen, Norges Golfforbund
  • 12:15 Lunsj
  • 13:00 Forskningsprosjektet Ice-Breaker v/Trygve Aamlid, NIBIO
  • 14:00 Avslutning

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Magnus Sunesson
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Husqvarna
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Reddibo

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner