Søk på siden

International Turfgrass Field Day and Seminar

Invitasjon

Etter en 4-års pause på grunn av Covid-19-pandemien, inviterer NIBIO gressgressforskningsgruppe til International Turfgrass Field Days på forskningsstasjonen i Landvik, Norge. Vi ser frem til to dager med spennende diskusjoner om nye funn fra våre pågående og nylig avsluttede prosjekter, intensiv utveksling av erfaringer og inspirerende turer langs felteksperimentene våre.

Invitation

After a 4-year break due to the Covid-19 pandemic, the NIBIO turfgrass research group is happy to invite to the International Turfgrass Field Days at the research station at Landvik, Norway. We are looking forward to two days with exciting discussions about new findings from our ongoing and recently finished projects, intensive exchange of experiences and inspiring walks along our field experiments. 

 

 

INFORMASJON OG REGISTRERING

 

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
VVS COMFORT
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland
Turfcare
Suståne

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner