Søk på siden

ICE-BREAKER.Tiltak for mindre vinterskader og raskere reetablering av greener etter skade.

Tiltak for mindre vinterskader og raskere reetablering av greener etter skade.

Med støtte fra Norges forskingsråd og Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) gjennomfører Norges Golfforbund (NGF)

prosjektet ‘ICE-BREAKER: Mindre is og vannskader på golfbaner og i andre grasdekte grøntanlegg’.  

Samarbeidspartnere i prosjektet er  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), sensorleverandøren 7Sense, golfklubbene Haga, Asker, Bærum og Holtsmark samt Svenska Golfförbundet.

Prosjektet startet i 2020, og allerede etter første forsøksvinter har vi interessante resultater som vi gjerne vil formidle til golfklubber i Norden.

NGF ønsker  derfor å invitere til et webinar tirsdag 15.juni kl 14-16. Her vil forskere fra NIBIO Turfgrass Research Grop, banekonsulent Carl Johan Lönnberg i Svenska Golfförbundet og

course manager Mads Thers ved Holtsmark GK fortelle om erfaringer med plastdekking av krypkvein, rødsvingel og tunrappgreener, bruk av sensorer under plast eller isdekke og erfaringer med reetablering etter
vinterskade våren 2021. 

Webinaret vil bli holdt på nordisk språk.

Frist for påmelding er 12. juni.

Info & påmelding

 

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner