Søk på siden

ROBO-GOLF Feltdag

ROBO-GOLF, feltdag på Bærheim 27.august 2020

ROBO-GOLF, feltdag på Bærheim 27.august 2020

Velkommen til ERFA-møte 27. august på Bærheim Golfbane om bruk av robot-klippere.

 

NGA, NIBIO, Husquarna og NGF inviterer herved til ERFA-dag om ROBO-GOLF prosjektet, som nettopp er startet opp på NIBIO Landvik og på 5 skandinaviske golfbaner. Målet er å undersøke gresskvalitet, gjødsels- og energiforbruk ved bruk av robotklippere på fairway og semi-rough. ERFA-dagen består av presentasjoner av de forskjellige deler av prosjektet og en markvandring, hvor vi ser på robot-klipperne på Bærheim.

Program:

09.00-09.30: Ankomst og kaffe
09.30-09.45: Velkomst v/ headgreenkeeper Atle R. Hansen, Bærheim Golfbane
09.45-10.00: Presentasjon av ROBOGOLF prosjektet v/ Trygve Aamlid, NIBIO
10.00-10.20: Husquarnas presentasjon (på Teams)
10.20-11.00: Presentasjon av italienske resultater v/ Michel Pirchio (på Teams)
11.00-11.45: Presentasjon av WP 1, 2 og 3 i ROBOGOLF v/Trygve Aamlid og
                          Karin J. Hesselsøe, NIBIO
11.45-12.15: Lunsj
12.15-14.00: Markvandring v/ Atle og Husquarna Norge (Oddmund Ihle)

Klikk her for påmelding.

På grunn av Covid-19-situasjonen gir vi et tilbud om å kunne delta på deler av arrangementet via Teams. Dette blir for tidsrommet fra ca. 9.30 til 11.45. Dersom dere ønsker dette ta kontakt med karin.hesselsoe@nibio.no, så sender hun en link til arrangementet.

 

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Magnus Sunesson
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Husqvarna
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Reddibo

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner