Søk på siden

Bruker du plantevernmidler riktig

Det kommende året vil mange greenkeepere få besøk av Mattilsynet. Formålet er å kontrollere at alle aktører bruker plantevernmidler på en lovlig og trygg måte.

Hvert år velger Mattilsynet ut områder hvor det skal føres tilsyn med bruk av plantevernmidler.

– Tidligere år har Mattilsynet fulgt opp bønder, gartnerier, planteskoler, importører og forhandlere av plantevernmidler, samt kommunenes bruk av plantevernmidler på grøntområder og langs veier. I år er det altså juletreprodusenter, anleggsgartnerne og greenkeeperne som kan forvente seg besøk.

Info om tilsyn

Info om regelverket

 

 

 

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
VVS COMFORT
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland
Turfcare
Suståne

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner