Aktuelt

20. april 2018

Greenkeeperens vårdilemma

Det er april og våren er her. Det er ikke lenge før spørsmålene hagler- når åpner banen? Når er det økonomisk forsvarlig å åpne greenene? Hvordan har banen overvintret ?

les mer

5. april 2018

Golfbil som inntektskilde!

Det tok lang tid før vi i TF – Sport AS bestemte oss for å ta imot tilbudet om å være forhandler for Club Car Golfbiler og små nyttekjøretøy. Vel inne i denne nye verden, skriver Ivar Bryne i TF sport noen betraktninger.

les mer

28. mars 2018

Fagbank via nga sine hjemmesider gir fantastiske muligheter for våre medlemmer

Databasen huser den mest omfattende samling og undervisningsmateriale i verden med over kvart million poster og er et fantastisk tillegg til vår fagbank. Bruk påsken til noe nyttig- oppdater deg !

les mer
Array
(
    [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
    [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
)
  • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Plantevernmidler til grøntanlegg per 1.11.2016

Oversikt over plantevernmidler som kan brukes i golf- og fotballanlegg  pr 1.november 2016

  

Av: Agnar Kvalbein

Generelt: Les etiketten til preparatet grundig før bruk. All bruk utenom det som står på etiketten er ulovlig. Plantevernmidler skal ikke brukes på barns lekearealer..

Ugrasmidler

Roundup, Envision, Glyfonova, Glyphomax, Glyphogan Eco, Rambo, Touchdown Premium, X-it Ugrasmiddel

NB! Disse midlene dreper gress svært effektivt. Rester eller søl kan føre til skade på gress  ved at sprøyter eller fottøy forurenses.

Virkestoffet glyfosat finnes nå i en rekke handelsprodukter. Disse skal sprøytes på grønt bladverk eller kan smøres på trestubber.  Middelet dreper relativt langsomt gras og andre ugras. Mot stort tofrøblada ugras (eks. høymole, løvetann, tistel, burot m.m.) er andre midler bedre.

Ariane S

Ariane er en blanding av flere aktive stoffer og kan brukes både i nyanlegg og etablert grasdekke. Ved bruk i anleggsfasen kan en sprøyte når graset har utvikla to blad, men dosen må da være lavere enn i etablert grasdekke.  Kløver skades og sprøyta gras bør ikke brukes i kompost. Ariane S bør ikke sprøytes ved temperatur under 10°C.

Gratil 75 WG

Preparatet inneholder virkestoffet amidosulfuron og kan brukes i etablert grasdekke når ugraset har fått bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren.. Er et spesialmiddel mot noen frøugras som sjelden er problematiske på etablerte golf- og fotballanlegg men som kan være brysomme under etablering. Amidosulfuron har spesifikk virkningsmekanisme og virker ved svært lave doser (såkalt ‘minimiddel’), men ugraset kan bli resistent ved gjentatt bruk. Det skal derfor brukes i rotasjon med andre ugrasmidlere og maksmalt en gang pr år. Mest aktuelt er det å blande med MCPA.

Starane 180, Tomahawk 200 EC

Starane 180 er på vei ut og kan selges ut 2016 og brukes ut 2017.

Virkestoffet er fluroksyr, som i dag er det mest brukte virkestoffet mot tofrøblada ugras i gras til grøntanlegg i Norden.  De kan brukes mot løvkratt, men brukes mest mot typiske plenugras som groblad, løvetann, maurearter, høymole og andre syrearter. Kløver skades.

Starane XL

Dette produktet inneholder florasulam emulsjon i tillegg til fluroksypyr og har meget god effekt mot høymole, men relativt dårlig effekt mot løvetann.

MCPA 750, N-MCPA 750, Nufarm MCPA 750, Ceridor MCPA

Disse MCPA-midlene kan brukes i gras i grøntanlegg mot løvetann og andre typiske plenugras.

 

Generelt  om ugrassprøyting:

·        Sprøyt når ugraset er på rosettstadiet eller knoppstadiet, dvs. så snart graset og ugras er kommet i god vekst om våren, men unngå nattefrost før og etter sprøyting.  Sprøyting når løvetann og annet ugras er kommet i blomst virker mye dårligere.

·       Graset bør ikke klippes minst tre dager før og etter behandlingen.

Soppmidler

Acanto Prima

Middelet er off-label godkjent for Norges Golfforbund mot overvintringssopp og bladflekksopp på golfbaner. Off label (‘minor use’) godkjenning betyr at tilleggetikett og ansvarserklæring må lastes ned fra NGFs side http://www.golfforbundet.no/klubb/anlegg/grontfaglig  før preparatet skal brukes. Acato Prima Inneholder de to systemiske preparatene cyprodinil og pikoksystrobin, som har ulik virkningsmekanisme.  Faren for resitensutvikling er derfor mindre en når komponentene brukes alene (dette gjelder også  for Delaro og Stratego) Acanto Prima må ikke brukes nærmere åpent vann enn 20 m.

Delaro SC325

Delaro inneholder protiokonasol og trifloksystrobin som virker forebyggende mot rosa snømugg og trådkøllesopp (Typhula). Preparatet kan sprøytes inntil 10 m fra vann. Det er systemisk og skal brukes i oktober, mens det ennå er litt vekst i graset. Sprøyting med Delaro fører til at graset holder seg grønnere gjennom vinteren.

Medallion TL

Dette er det nyeste soppmidlet på det norske markedet, godkjent i novemebr 2014. Virkestoffet er fludioksonil og preparatet er i praksis kontaktvirkende  Mot vintersykdom bør det derfor brukes etter at veksten er avsluttet. Vi har gjennom de siste fem år gjennomført en rekke forsøk med dette preparatet på golfbaner i Norden, og virkningen har jamt over vært meget god, særlig mot mikrodochiumflekk / rosa smømugg.

Insektmidler

Sumi-Alfa

Middelet inneholder esfanvalerat og kan brukes mot flere overjordiske insekter som bladlus, fritflue, grastege, minerflue og timoteiflue. Disse er sjeldne i kortklippet gras.

Nemasys G/H

Preparatet inneholder en nematode (Heterorhabditis megidis) som angriper larvene til hageoldenborre.

Decis Mega EW 50

Produktet, som inneholder deltametrin, kan brukes mot de fleste skadeinsekter, men må ikke sprøytes nærmere vann enn 30 m og maksimalt to ganger pr år.

 

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2017 #3

Gressforum 2017 #3