Aktuelt

9. juli 2018

Gresskurs - har du bestilt flybillett?

Foreløpig program er klart. Vi har to hovedkurs, grunnkurs med sprøytresertifikat og videregående kurs. Erfaringsutveksling i forhold til vinterskader, kunnskap om vedlikehold, skjøtselsplanlegging, og baneoppsett med Fanny Sunesson er noe av det vi kan friste med.

les mer

25. juni 2018

Presidenten informerer

Mari Myhrene avslutter sitt arbeid i NGA, og Ida Strøm tar over hennes arbeid fra 9 juli. Les mer om organiseringen av NGA fremover

les mer

13. juni 2018

Tiden er inne for å se nærmere på HMS arbeidet for greenkeeperne

Reddibo har sammen NGA ( Norwegian Greenkeepers Association ) utviklet HMS portalen for å gjøre det enklere for golfanleggene å komme i gang med arbeidet. Daglig Leder eller styreleder på golfanlegget har ansvaret for dokumentasjonen som viser at det eksisterer et system som ivaretar tryggheten for de som utfører arbeid på anlegget . Systemet har også mange andre muligheter- men for å komme i gang, mener vi det er lurt å starte med arbeidsmiljøet.

les mer
Array
(
    [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
    [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
)
  • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Plantevern & HMS

Les mer om hva som gjelder for grøntanleggsbransjen. Plantevern, HMS og kjøring på anlegget har fått egne undersider. Klikk deg videre !

Det overordnede ansvaret for HMS ligger på golfvirksomhetens styre eller baneselskap. I det daglige arbeidet er ansvar og myndighet tillagt daglig leder, dersom man har en daglig leder.  Kravet om internkontroll og HMS system gjelder store som små anlegg, både de som driftes på dugnad og de virksomheter som har ansatte. 
HMS system for golfvirksomheter er et stort tema, med mange ulike krav.

NGA har i 2018 utarbeidet en HMS portal som gjør det enklere å komme i gang med HMS arbeidet. Systemet heter Reddibo. Ønkser du å se nærmere på dette systemet, ta kontakt med NGA !
Norges Golfforbund ( NGF ) har sammen med Landbrukets HMS har utarbeidet et tilpasset system som er tilgjengelig via Landbrukets HMS. Systemet har vært tilgjengelig i noen år, men er lite brukt av bransjen.

Målet med et HMS system er å kvalitetssikre arbeidet med å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø, forebygge skader på personer og bygninger, hindre forurensing av det ytre miljøet. Systemet skal være så enkelt som mulig, men skal oppfylle lovbestemte krav.

Lovpålagte kursi grøntanleggsbransjen er sprøytesertifikater, kurs i varme arbeider og sertifikater for kjøretøy etter det NGA kjenner til.

Enhver virksomhet i Norge har krav om Internkontroll (Interkontrollforskriften) og vil være underlagt deler eller hele  Arbeidsmiljøloven med forskrifter.  Dette gjelder også foreninger, idrettslag, golfklubber m.fl.Forskriften stiller  krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

En arbeidstaker= enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste. Det er ikke krav om at det utbetales lønn

En arbeidsgiver er en som «ansetter» noen til å utføre arbeid i sin tjeneste.

Dette betyr at golfklubben har ansvaret for HMS til de som jobber frivillig på anlegget til klubben. 

(Det har vært eksempler på at idrettslag er blitt dømt (fått bøter) på manglende HMS ved arbeidsulykke under dugnadsarbeid( skade motorsag)).

 Alle lover og regler som gjelder golfklubben ligger på siden «regelhjelp .no « 

http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Sport-og-idrett---arbeidsmiljo/?bransjeid=5380

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2