Aktuelt

9. juli 2018

Gresskurs - har du bestilt flybillett?

Foreløpig program er klart. Vi har to hovedkurs, grunnkurs med sprøytresertifikat og videregående kurs. Erfaringsutveksling i forhold til vinterskader, kunnskap om vedlikehold, skjøtselsplanlegging, og baneoppsett med Fanny Sunesson er noe av det vi kan friste med.

les mer

25. juni 2018

Presidenten informerer

Mari Myhrene avslutter sitt arbeid i NGA, og Ida Strøm tar over hennes arbeid fra 9 juli. Les mer om organiseringen av NGA fremover

les mer

13. juni 2018

Tiden er inne for å se nærmere på HMS arbeidet for greenkeeperne

Reddibo har sammen NGA ( Norwegian Greenkeepers Association ) utviklet HMS portalen for å gjøre det enklere for golfanleggene å komme i gang med arbeidet. Daglig Leder eller styreleder på golfanlegget har ansvaret for dokumentasjonen som viser at det eksisterer et system som ivaretar tryggheten for de som utfører arbeid på anlegget . Systemet har også mange andre muligheter- men for å komme i gang, mener vi det er lurt å starte med arbeidsmiljøet.

les mer
Array
(
  [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
  [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
)
 • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Organisasjon

NGA er en intteresseorganisasjon for hele Norge, og er per i dag ikke inndelt i lokallag / kretser.

Vi har i dag to aktive grupper:

 • STERF, vurdering av søknader om forskningsmidler. Denne komiteèner FOU-gruppa som ledes av John Riiber på Oslo golfklubb. Sammen med Ian Ross  ( Tyrifjord GK ) og Eoin Moroney ( Hauger GK ) koordinerer de søknader om støtte til forskning og utviklingsprosjekter. Den Skandinaviske forskningsstiftelsen STERF er viktigste finansieringskilde. http://sterf.golf.se
 • Faggruppe Greenkeeping, en gruppe som skal jobbe for greenkeeperens interesser. Denne gruppa er nystartet og har sitt første møte i juni 2018. Bakfgrunnen for opprettelsen av gruppen er :

Vi må gjøre hverandre bedre! Dette er en av overskriftene i virksomhetsplan for golf-Norge 2016 – 2019. Videre står det at samspillet mellom NGF og interesseorganisasjonene også er viktig i denne sammenheng og bør gjennomgås og klargjøres». I den forbindelse oppretter vi 3 utvalg (Trenerutvikling, Daglig drift, Banedrift) som skal styrke samarbeidet mellom NGF og ansatte nøkkelroller i klubbene til det beste for norske golfklubber. Dette gjøres i samarbeid med interesseorg. GAF, FNG, NGA og PGA som vil ha sine representanter i utvalgene. 

Målsetning
Utvalget skal arbeide for realiseringen av de mål og føringer som er gitt i golf-Norges VP, og bidra til faglig samarbeid og god ressursutnyttelse i golf-Norge. Utvalget skal ta initiativ til å organisere brukermedvirkning i aktuelle prosesser, eventuelt gjennom arbeids- og fellesmøter.

 Organisering

Bemanning:                 Mari Myhrene, Daglig leder av Norwegian Greenkeepers Association

John Riiber, Headgreenkeeper Oslo GK

Stefan Schøn, Headgreenkeeper Miklagard GK

Kim Sintorn, Banekonsulent i Svenska Golfförbundet

Albert Holmgeirsson, Norwegian Greenkeepers Association 

Pål Melbye er administrative ressurs

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i prioritering av arbeidet innen det grøntfaglige
 • Bidra med synspunkter vedrørende prioriteringer i arbeidet som foregår i regi av den Skandinaviske forskningsstiftelsen STERF
 • Spre kompetanse ut til klubbene
 • Bistå i løsningen av de prioriterte oppgavene

 

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2