Array
(
  [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
  [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
)
 • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Organisasjon

NGA er en intteresseorganisasjon for hele Norge, og er per i dag ikke inndelt i lokallag / kretser.

Vi har i dag to aktive grupper:

 • STERF, vurdering av søknader om forskningsmidler. Denne komiteèner FOU-gruppa som ledes av John Riiber på Oslo golfklubb. Sammen med Ian Ross  ( Tyrifjord GK ) og Eoin Moroney ( Hauger GK ) koordinerer de søknader om støtte til forskning og utviklingsprosjekter. Den Skandinaviske forskningsstiftelsen STERF er viktigste finansieringskilde. http://sterf.golf.se
 • Faggruppe Greenkeeping, en gruppe som skal jobbe for greenkeeperens interesser. Denne gruppa er nystartet og har sitt første møte i juni 2018. Bakfgrunnen for opprettelsen av gruppen er :

Vi må gjøre hverandre bedre! Dette er en av overskriftene i virksomhetsplan for golf-Norge 2016 – 2019. Videre står det at samspillet mellom NGF og interesseorganisasjonene også er viktig i denne sammenheng og bør gjennomgås og klargjøres». I den forbindelse oppretter vi 3 utvalg (Trenerutvikling, Daglig drift, Banedrift) som skal styrke samarbeidet mellom NGF og ansatte nøkkelroller i klubbene til det beste for norske golfklubber. Dette gjøres i samarbeid med interesseorg. GAF, FNG, NGA og PGA som vil ha sine representanter i utvalgene. 

Målsetning
Utvalget skal arbeide for realiseringen av de mål og føringer som er gitt i golf-Norges VP, og bidra til faglig samarbeid og god ressursutnyttelse i golf-Norge. Utvalget skal ta initiativ til å organisere brukermedvirkning i aktuelle prosesser, eventuelt gjennom arbeids- og fellesmøter.

 Organisering

Bemanning:                 Mari Myhrene, Daglig leder av Norwegian Greenkeepers Association

John Riiber, Headgreenkeeper Oslo GK

Stefan Schøn, Headgreenkeeper Miklagard GK

Kim Sintorn, Banekonsulent i Svenska Golfförbundet

Albert Holmgeirsson, Norwegian Greenkeepers Association 

Pål Melbye er administrative ressurs

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i prioritering av arbeidet innen det grøntfaglige
 • Bidra med synspunkter vedrørende prioriteringer i arbeidet som foregår i regi av den Skandinaviske forskningsstiftelsen STERF
 • Spre kompetanse ut til klubbene
 • Bistå i løsningen av de prioriterte oppgavene

 

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2