Aktuelt

20. april 2018

Greenkeeperens vårdilemma

Det er april og våren er her. Det er ikke lenge før spørsmålene hagler- når åpner banen? Når er det økonomisk forsvarlig å åpne greenene? Hvordan har banen overvintret ?

les mer

5. april 2018

Golfbil som inntektskilde!

Det tok lang tid før vi i TF – Sport AS bestemte oss for å ta imot tilbudet om å være forhandler for Club Car Golfbiler og små nyttekjøretøy. Vel inne i denne nye verden, skriver Ivar Bryne i TF sport noen betraktninger.

les mer

28. mars 2018

Fagbank via nga sine hjemmesider gir fantastiske muligheter for våre medlemmer

Databasen huser den mest omfattende samling og undervisningsmateriale i verden med over kvart million poster og er et fantastisk tillegg til vår fagbank. Bruk påsken til noe nyttig- oppdater deg !

les mer
Array
(
  [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
  [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
)
 • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Klubbmedlemskap

Ønsker du at din klubb og bane skal ha kompetanse nok til å ta de rette valgene ? Ønsker du en sikkerhet rundt drift og skjøtsel?

Informasjon om klubbmedlemskap i NGA

 

NGA tilbyr klubber (og baneselskap) et medlemskap i Norwegian Greenkeepers Association. Fordelene med et slikt medlemskap er:

 • Fri tilgang til kompetansenettverk om golfbanedrift, tekniske og gressfaglige spørsmål.
 • Tilbud om kurs, etter- og videreutdanning i greenkeeperfaget
 • Fagtidsskriftet Gressforum i posten tre ganger i året
 • Rådgivningstjeneste til små og store utredninger i golfanlegget
 • Lokale fagtreff og nettverksbygging
 • Lokale fagseminarer og kvalitetssikrede møter med bransjens ledende leverandører
 • 2 % rabatt hos mange av våre samarbeidspartnere på Albatross & Eagle nivå

Prisen på klubbmedlemskap er differensiert etter omsetningen på anlegget

Klubbmedlemskap koster og gir:

Kategori C

Kategori B

Kategori A

Omsetning i virksomheten

Anlegg med omsetning > 5 mill.

Omsetning 5-10 mill.

Omsetning < 10 mill

Pris, kroner pr kalenderår

5000

9000

13000

Antall personlige medlemskap

5

10

Ubegrenset

 

 

 

 

 

Hvorfor ønsker vi i NGA flere klubbmedlemmer ? Det er en enkel måte å få mer kompetanse inn i anlegget, alle kan være medlem av NGA å heve sin gresskompetanse. Vårt hovedformål er å heve kompetansen på anleggene i Norge. Vi tilbyr selvfølgelig også ordinære personlige medlemskap i NGA slik vi nå har gjort i 30 år. Les mer på nga.no

 Uttelse fra president Agne Strøm: 

 "Det lønner seg å ta del i vårt fagmiljø" sier president i NGA og fremviser følgende regnestykke for hva klubbmedlemskapet på kr 13 000 for 2017 egentlig koster klubben:


Refusjon av kontigenter for 5 ansatte i ulike kategorier:                  kr 5900,-
Headgreekeeper og Nestleder rabatt på ressurskurs ( gresskurs ) : kr 2 000 ,-
Rabatt av samarbeidspartnere av NGA  2% av 428 000 =                   kr 9 600 

Dette regnestykket viser at Gamle Fredrikstad har økonomisk fordel av å ha tegnet klubbmedlemskapet. Da har jeg ikke regnet med informasjonsverdien av at alle i styret mottar gressforum, er medlem av NGA og får være med på erfaringstreff og på denne måten øker sin kompetanse og forståelse for skjøtselen hos oss.
Å være medlem klubbmedlem i NGA lønner seg , dersom anlegget ønsker å ta baneskjøtsel og de ansatte på alvor. Økonomisk er det  ingen belastning for anlegget. Dette er noe alle seriøse anlegg bør benytte seg av.

Rabbatt for klubbmedlemmer


Rapportmal

Hva er klubbmedlemskap ?

Kvalitetssikring

Registreringsskjema

NGA ønsker at alle golfklubber i Norge skal få økt kompetanse slik at ressursene deres kan brukes til bedre banekvalitet og større spilleglede.

NGA er en interesseforening som består av våre personlige medlemmer. De har svært forskjellig utdanning og faglig bakgrunn, men alle har stor interesse for utvikling av greener og gressmatter.

Hvorfor vil NGA utvide sin virksomhet?

Den økonomiske utviklingen har ført til færre heltids arbeidsplasser på golfbanene. Dette gjør at fagmiljøet på den enkelte bane svekkes. NGF hadde tidligere banekonsulenter- i dag har ikke NGF denne kompetansen. NGA har lenge tilbudt leverandører  «firmamedlemskap». Nå har vi i tillegg opprettet kategorien «klubbmedlemskap».  Det gjør at alle golfbane-eiere klubb eller baneselskap kan bli knyttet opp til NGA sitt kompetansenettverk. I tillegg har vi som vi alltid har hatt personlig medlemskap.

NGA vil hjelpe arbeidsgivere å oppfylle kravene til faglig utvikling som er omtalt i arbeidsmiljølovens § 4-2.  Alle har krav på faglig oppdatering- også greenkeeperen. For å ivareta dette kravet er det i våre øyne naturlig at alle ansatte innenfor baneskjøtsel er medlem av NGA. Et vell fungerende fagmiljø gir også bedre trivsel og bidrar til at våre medlemmer blir i bransjen over tid. Viktigst av alt ønsker NGA å gi sine medlemmer bedre grunnlag for å ta beslutninger. Enhver klubb bør sikre seg et faglig netterverk- å søke råd i tid gir bedre prosesser, og en bedre hverdag  og ikke minst bedre spilleforhold til glede for alle parter.

 

 

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2017 #3

Gressforum 2017 #3