Aktuelt

9. juli 2018

Gresskurs - har du bestilt flybillett?

Foreløpig program er klart. Vi har to hovedkurs, grunnkurs med sprøytresertifikat og videregående kurs. Erfaringsutveksling i forhold til vinterskader, kunnskap om vedlikehold, skjøtselsplanlegging, og baneoppsett med Fanny Sunesson er noe av det vi kan friste med.

les mer

25. juni 2018

Presidenten informerer

Mari Myhrene avslutter sitt arbeid i NGA, og Ida Strøm tar over hennes arbeid fra 9 juli. Les mer om organiseringen av NGA fremover

les mer

13. juni 2018

Tiden er inne for å se nærmere på HMS arbeidet for greenkeeperne

Reddibo har sammen NGA ( Norwegian Greenkeepers Association ) utviklet HMS portalen for å gjøre det enklere for golfanleggene å komme i gang med arbeidet. Daglig Leder eller styreleder på golfanlegget har ansvaret for dokumentasjonen som viser at det eksisterer et system som ivaretar tryggheten for de som utfører arbeid på anlegget . Systemet har også mange andre muligheter- men for å komme i gang, mener vi det er lurt å starte med arbeidsmiljøet.

les mer
Array
(
  [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
  [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
)
 • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Klubbmedlem

Ønsker du at din klubb og bane skal ha kompetanse nok til å ta de rette valgene ? Ønsker du en sikkerhet rundt drift og skjøtsel?

Informasjon om klubbmedlemskap i NGA

 

NGA tilbyr klubber (og baneselskap) et medlemskap i Norwegian Greenkeepers Association. Fordelene med et slikt medlemskap er:

 • Fri tilgang til kompetansenettverk om golfbanedrift, tekniske og gressfaglige spørsmål.
 • Tilbud om kurs, etter- og videreutdanning i greenkeeperfaget
 • Fagtidsskriftet Gressforum i posten tre ganger i året
 • Rådgivningstjeneste til små og store utredninger i golfanlegget
 • Lokale fagtreff og nettverksbygging
 • Lokale fagseminarer og kvalitetssikrede møter med bransjens ledende leverandører
 • 2 % rabatt hos mange av våre samarbeidspartnere på Albatross & Eagle nivå

Prisen på klubbmedlemskap er differensiert etter omsetningen på anlegget

Klubbmedlemskap koster og gir:

Kategori C

Kategori B

Kategori A

Omsetning i virksomheten

Anlegg med omsetning > 5 mill.

Omsetning 5-10 mill.

Omsetning < 10 mill

Pris, kroner pr kalenderår

5000

9000

13000

Antall personlige medlemskap

5

10

Ubegrenset

 

 

 

 

 Brosjyre om klubbmedlemskap kan du lese her !

Hvorfor ønsker vi i NGA flere klubbmedlemmer ? Det er en enkel måte å få mer kompetanse inn i anlegget, alle kan være medlem av NGA å heve sin gresskompetanse. Vårt hovedformål er å heve kompetansen på anleggene i Norge. Vi tilbyr selvfølgelig også ordinære personlige medlemskap i NGA slik vi nå har gjort i 30 år. Les mer på nga.no

Rabatt for klubbmedlemmer av NGA 2018

Rabatten gis av firmamedlemmene, og avregnes ved slutten av året. Klubbene må selv gjøre krav på rabatten ved sesongslutt med frist 31/12 for inneværende år. Rabatten kommer i tillegg til eventuelle andre rabatter dere har som kunde.

S48 2 %
TveitPark
  2 % på delekjøp
Hako 2 % på delekjøp
Indigrow 2 %
GS90 2 %
Floratine 2 %
PGM 2  %
Global Turf 2 %
Norsk Naturgjødsel 2 %
Felleskjøpet

FKA gir 2 % rabatt på _ Felleskjøpet
Spesialprodukter til Golf ref prisliste;
Produkter fra årets prisliste Golf  gjelder 2% rabatt.* Gjelder ikke Plantevern og sand
Kontaktperson: Espen Bergmann
Golfmaskiner
John Deere maskiner 2%
Redexim 2 % * Gjelder ikke deler
Kontaktperson: Morten B

NGA ønsker at alle golfklubber i Norge skal få økt kompetanse slik at ressursene deres kan brukes til bedre banekvalitet og større spilleglede.

NGA er en interesseforening som består av våre personlige medlemmer. De har svært forskjellig utdanning og faglig bakgrunn, men alle har stor interesse for utvikling av greener og gressmatter.

Hvorfor vil NGA utvide sin virksomhet?

Den økonomiske utviklingen har ført til færre heltids arbeidsplasser på golfbanene. Dette gjør at fagmiljøet på den enkelte bane svekkes. NGF hadde tidligere banekonsulenter- i dag har ikke NGF denne kompetansen. NGA har lenge tilbudt leverandører  «firmamedlemskap». Nå har vi i tillegg opprettet kategorien «klubbmedlemskap».  Det gjør at alle golfbane-eiere klubb eller baneselskap kan bli knyttet opp til NGA sitt kompetansenettverk. I tillegg har vi som vi alltid har hatt personlig medlemskap.

NGA vil hjelpe arbeidsgivere å oppfylle kravene til faglig utvikling som er omtalt i arbeidsmiljølovens § 4-2.  Alle har krav på faglig oppdatering- også greenkeeperen. For å ivareta dette kravet er det i våre øyne naturlig at alle ansatte innenfor baneskjøtsel er medlem av NGA. Et vell fungerende fagmiljø gir også bedre trivsel og bidrar til at våre medlemmer blir i bransjen over tid. Viktigst av alt ønsker NGA å gi sine medlemmer bedre grunnlag for å ta beslutninger. Enhver klubb bør sikre seg et faglig netterverk- å søke råd i tid gir bedre prosesser, og en bedre hverdag  og ikke minst bedre spilleforhold til glede for alle parter.


Rapportmal

Hva er klubbmedlemskap ?

Kvalitetssikring :

Av relevant erfaring har disse nøkkelpersonene i NGA :

DL Mari Myhrene. Uteksaminert fra UMB 2000 med fordypning i Hagebruk. Nordisk kurs i Greenkeeping, 2004. Praktisk erfaring som Greenkeeper på Myhrene Gård, 2003-2006 og  nåværende Daglig Leder i NGA.
Agne Strøm, Head greenkeeper på Gamle Fredikstad GK.
Albert Holmgeirsson, ass. Headgreenkeeper Oslo GK 

Det vil utpekes ansvarlige representanter for NGA i ulike deler av Norge etter behov. NGA ser for seg at:

Utifra type spørsmål og problemstilling vil medlemmer med rett kompetanse bli kontaktet.

Registreringsskjema

 

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2