Array
(
    [0] => assets/images/diverse/erfa2015/bilde-erfa-egersund-2015.jpg
)
  • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Vanning, the art of greenkeeping

Tørt og varmt vær i mai- er en uvanlig situasjon. God vanningsteknikk er viktig for et godt resultat ! Det er ikke bare enkelt å holde orden på vanningen. Vannkilden må ha god nok kvalitet, og vannet bør analyseres for å se pH og saltinnhold. Det er også avgjørende at sprederne fungerer korrekt, og at vannet tilføres jevnt på arealet som skal vannes. Kontroll av sprederne, og vanningsmengden er noe av det greenkeeperen skal ha kontroll på på eget anlegg.

Vanning og greenkvalitet
For de anlegg som har hatt vinterskader og har reetablert gress, er dette tørre og varme været ekstra utfodrende. For de som har gressflater, er det også her viktig å følge med i timen. Dette er en problematikk vi oftest ser midtsommers- men i år bærer gressflatene allerede preg av lite vann  tilgjenglig mange steder.
De aller fleste golfbaner har vanningsanlegg, iallefall på greenene. 
Hva er egentlig vannbehovet ?
 Plantene suger til seg vann, og fra bladoverflaten foregår det en transpirasjon. Vanningsintensiteten er ofte høy, og det kan føre til mye overlateavrenning. Dette kan gi mye avrenning, og kan ta med seg gjødsel fra overflaten. Plantene suger til seg vann. 
Evopatranspirasjon ( ET verdi ) = et mål på hvor mye som fordamper fra planter og jord, på en green er dette kun fra gressplantene- da de dekker hele overflaten.
Dette har blitt målt, og i gjennomsnitt bruker plantene 3 mm i døgnet om sommeren.Vi snakker ofte om vanning i mm, hvor mange mm på en flate- det er en sammenhent mellom mm og l, ofte prater vi om vanning i minutter- men blir det riktig ? Det er viktig å vite hvor mye vann man faktisk gir i mm per døgn. Utfordringen med vanning er at det er mye fin automatikk som mange heldigvis har (!), men ofte er det lett å gi for mye vann- bruk din leverandør på vanningsanlegget om du er usikker. Finn ut hvor mye vann du gir per minutt. Kontroller jevn spredning på overflatene.
Strøm, og vann koster- men optimal tilførsel av vann gir best mulig resultat i form av en green av høy kvalitet og gode spilleegenskaper.
Sammenheng melom vanning og spillekvalitet.
For mye vann gir god vekst, mye organisk materiale, myke greener og spillekvaliteten går ned. Stimpmeteret måler ballhastigheten, og ballhastigheten går ned når greenene er bløte ( våte). Hardheten på greenene kan måles objektivt med et lodd, som måler hvor fort en ball stopper. Instrumentet er laget for å måle hardhet. Det betyr mye for hvor langt ballen triller. Myke greener gjør det lettere å spille, gode spillere vil gjerne ha hardere greener- Vanning påvirker kvalitetesmålene, særlig hardheten på greenene.
Sammenheng mellom vanning og vannforbruk.
Greenkeeperne er ikke så opptatt av kostnaden ved vanning, vi har mye og billig vann i Norge. Men når greenen er vannet opp til feltkapasiteten, vil vannforbruket være høyt. Mye lett tilgjengelig vann gjør at plantene bruker mye vann. Etter en tid når jorda tørker ut og vannet blir tyngre tilgjengelig faller vannforbruket. De 3 mm som vi sier er gjennomsnittlig forbruk per døgn- er et gjennomsnitt. Dersom man lar være å vanne- og fylle jorda helt med vann blir vannforbruket mindre.
Rett vanning betyr litt vann som gir litt fuktighet, teknikken kalles underskuddsvanning. Dette sparer vann, energi og gir også god gresskvalitet.
Les om underskuddsvanning i denne artikkelen fra NIBIO
Har du lyst til å lese mer om vanning ? Gå inn i vår fagbank som medlem og les mer der 
Du kan også lese mer om forskning på vanning på STERF sine hjemmesider:

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2