Array
(
    [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
    [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
)
  • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Greenkeeperens vårdilemma

Det er april og våren er her. Det er ikke lenge før spørsmålene hagler- når åpner banen? Når er det økonomisk forsvarlig å åpne greenene? Hvordan har banen overvintret ?

Som Daglig Leder regner man på hvor mange personer som kan spille på banen per dag, og derav potensiell inntekt. Men det også et regnestykke- hva koster slitasjen. Hva er kostnaden for frø, vekstduk, arbeidskraft- hvor lang tid tar det før frøene har blitt til en spilleflate ? Hva vil negativ omtale i form av dårlige spilleforhold koste oss ?

For greenkeeperen er det en annen beregning. Hvor mye berømmelse får man for å åpne greenene to uker før man egentlig ønsket, sammenliknet med hvor mye negativ omtale får man når greenene ikke er bra i juni. Eller hva sier man når greenene et år er flotte før påske og hurra ropene er høye, mens det året etter er uspillbart i mai ?

For greenkeeperen handler det om å veie sine ord- ellers kan det bli en real grønn baksmell når gresset ikke er grønt til rett tid.

Norwegian Greenkeepers Association ( NGA ) verner om greenkeeperens interesser, og er med å øke forståelsen fra « gressets stemme « ute på anleggene.  Vi er også pådrivere for at våre egne medlemmer skal ha gode og ryddige dialoger med sin overordnede. Gressets stemme kan ikke alltid være sterkest, men må bli hørt- og må fremsies tydelig og klart.

Greenkeeper har ansvar for forvaltning og stell av anlegget innen gitte rammer. NGA  er interesseforeningen  for de som arbeider profesjonelt med gress i Norge.  Vi bidrar tikl å utvikle greenkeeperfaget innen golf, fotball og park. Vi ønsker å gi våre medlemmer faglig fellesskap, ny kompetanse og støtte i det daglige arbeidet. Som medlem i NGA bygger du nettverk innen fagfeltet.
I samarbeid med firmamedlemmene og andre organisasjoner arbeider NGA for å gjøre gressflatene i Norge best mulig- til gleder for alle som benytter anleggene i Norge.

I 30 år har NGA bidratt sterkt i Norge for å heve kompetanse- og kvalitet rundt på Norske anlegg.  Det sterke fellesskapet, og det høye faglige nivået har ikke kommet av seg selv- det er et resultat av at vi har hatt et sterkt NGA i mange år. For å kunne fortsette å  gjøre denne jobben trenger vi å representere flest mulig av de som arbeider med gress i Norge- hjelp oss å være en solid og aktiv organisasjon- vær et aktivt medlem av NGA. Som aktivt medlem delta på Erfaringstreff, Seminarer,  bli med på Gresskurs -  og bruk vår firmaguide når du handler.

 Sammen er vi sterkere!

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2