Array
(
    [0] => assets/images/diverse/2018/spiring_v%C3%A5r_greeneeking-002.jpg
)
  • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Store vinterskader på mange norske golfbaner preger våren

Da snøen omsider smeltet oppdaget mange norske anlegg at de har store vinterskader. Vi vet ikke hvor mange anlegg som er rammet, men vi vet at mange i Oslo området er sterkt preget av skader. Hva betyr det når anlegget får store vinterskader ?

Våren er her, og etter at snøen endelig smeltet fikk mange klubber et ublidt møte med virkeligheten. Mange anlegg har nå døde greener, fairways ja til og med utslag. Hvordan forholder man seg til dette ? Artiklene vi har lenket til under belyser mye av det som rører seg ift vinterskader.

For greenkeeperen er dette verst tenkelige situasjon- matta man pleier med omsorg hele sesongen må gjenskapes. For mange er mangel på driftsmidler og arbeidskraft en utfordring, men uansett om man har alle tilgjengelige ressurser kan ingen trylle. Golfanlegg er et produkt som er helt avhengig av vær & vind, så er anleggene ulike i forholdl til hva som kreves for å kunne gjenåpne spillet.
Dersom anlegget har mistet alt av gress på greenene, står greenkeeper med organisasjon foran veivalg i forhold til hvordan en nyetablering skal gjøres. Hva er risikoen ved de ulike reetableringsmetodene ? Hvordan påvirker det  økonomien og totalen for klubb og anlegg på lang sikt og på kort sikt ? Det er i situasjoner som dette at kommunikasjon er ekstremt viktig på alle nivå. 

Våre medlemmer i NGA forteller at det er viktig at man informerer daglig leder og medlemmene om banestatus, og legger frem en plan. I slike situasjoner er det viktig å stole på sine egen kunnskap og erfaring, søke råd hos kollegaer og jobbe på for å få banen tilbake. Det er også slik at greenkeeperen er gressets stemme ute på anlegget, og i det totale bildet må det greenkeeperen mener er rett ofte vike for andre hensyn. Det er en tung bør å bære for våre medlemmer som vet hva som må til.  Vi håper våre medlemmer leser og deler denne informasjonen i egne nettverk da kunnskap om vinterskader og den situasjonen det setter anlegget & de ansatte i er alvorlig ! Vi håper også at informasjonen når golferne og medlemmene, da økt kunnskap om skjøtsel er viktig for å kunne møte greenkeepernes arbeidshverdag på en god måte.

Vi ser ikke bort fra at vinterskader igjen kommer opp som et tema  når vi møtes på anleggsseminar og gresskurs. 

Pål Melbye, anleggsansvarlig i NGF har uttalt seg om vinterskadene vi nå ser i store deler av østlandet.

 Pål sier " Etter at snøen forsvant, viste det seg at svært mange baner har fått store vinterskader. Hovedårsaken er at det hadde etablert seg et lag med is helt ned ved gresset. Det er mye som tilsier at på Østlandet skjedde dette veldig tidlig i vinter (november-desember) etter en periode med mildvær og regn etter snøfall. Påfølgende kulde førte til isdannelse samtidig som nytt snøfall kom. Hvor lenge gresset overlever under tett isdekke, varierer mellom ulike gressarter – maksimalt cirka 100 dager. Under isen dannes giftige gasser som også ofte gir spirehemmende effekt for etablering av nytt gress." Les hele artikkelen i lenken under:

http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/vinterskader-golf-norge-viktig-medlemmene-stiller-opp-klubbene-sine-viser

NIBIO skriver også om vinterskader, og har erfart skadene selv på forsøksfeltene i Grimstad:

http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/store-vinterskader-pa-norske-golfbaner

Vi i NGA ønsker alle medlemmer , klubber & baner lykke til !

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2