Søk på siden

Sterf trenger tilbakemelding fra din klubb

Sterf trenger tilbakemelding fra din klubb!

STERF er en forskningsstiftelse finansiert av golfforbundene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Stiftelsen utlyser muligheten til å kunne søke økonomisk støtte til forskningsprosjekter relatert til grøntfaglige anleggsutfordringer. STERFs hovedoppgave er å fremskaffe forskningsresultater som er relevante for golfklubber og de som har ansvar for drift av våre baner. Det er følgelig viktig å få innspill på hvilke temaer som er mest relevant for klubbene. For å få et best mulig grunnlag for prioritering av forskningsmidler ønsker vi en tilbakemelding fra din klubb. Det er viktig at kun en person i klubben besvarer undersøkelsen. Dette bør være en person med hovedansvar for drift av golfbanen.

Link til undersøkelsen: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=6VYV8WZHCK1J

 Mer informasjon om STERF.  Her finner du bl.a. faktablad, håndbøker og artikler som er svært relevante for drift av golfbaner.

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
Unisport
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Magnus Sunesson
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Husqvarna
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet trykkes i 600 eksemplarer, og sendes til abonnenter og medlemmer av NGA. Det kommer ut med 3 nummer i året. Nå er det mulig å abonnere på Gressforum også for deg som ikke er medlem. Et abonnement koster 300 kr pr år. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.

Abonner