Array
(
    [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
    [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
)
  • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Fagbank via nga sine hjemmesider gir fantastiske muligheter for våre medlemmer

Databasen huser den mest omfattende samling og undervisningsmateriale i verden med over kvart million poster og er et fantastisk tillegg til vår fagbank. Bruk påsken til noe nyttig- oppdater deg !

Visepresident Albert Holmgeirsson fra Oslo GK forteller om TGIF og medlemssidene våre på nga.no klikk på teksten her for å få opp artikkelen i pdf format.

Medlemmer av NGA. Dere har fått tilgang til Michigan State Turfgrass Information File (TGIF).  Databasen huser den mest omfattende samling og undervisningsmateriale i verden med over kvart million poster og er et fantastisk tillegg til vår fagbank.  Du finner linken på høyresiden under nyttige linker og over fagbank. Hvis du er medlem av NGA og mangler brukernavn og passord, send e-post til albert@oslogk.no 

Litt om TGIF

Turfgrass Information Center huser den mest omfattende offentlig tilgjengelig samling av sportsgress forskning og undervisningsmateriell i verden og har også kontinuerlig produsert databasen Turfgrass Information File (TGIF) siden 1983. TGIF Databasen inneholder mer enn en kvart million poster, med over 50% av de postene som knytter brukeren direkte til fulltekst av elementet. Turfgrass Information Center og TGIF database er uerstattelige ressurser for greenkeepere, studenter, forskere og fagfolk rundt om i verden som er ansvarlig for å opprettholde golfbaner, grøntanlegg og landskap av alle slag.

Det er mye god NGA-historie og det er mange fagartikler som fremdeles er nyttige. Denne databasen har en god søkemotor. Det kan brukes til å finne både spesielle fagtema, men også å finne reportasjer fra en bestemt golfklubb eller omtale om en person. Fint å kunne søke på norsk i en amerikansk database.

Under fanen full text resources, finnes mange gode magasiner og publikasjoner om sportsgress fra golfforeninger rundt om i verden. Disse er normalt kun åpne for sine medlemmer, gjennom TGIF har vi tilgang.  

Bilde

Tittel

Forlegger

Dekning

Golf Course Industry

GIE Media Horticulture Group

1989-nå

Golf Course Management

Golf Course Superintendents Association of America

Inkluderer: Greenkeepers' Bulletin; Greenkeepers' Reporter; Golf Course Reporter; and Golf Superintendent

1933-nå Minus 1 måned

Greenkeeper International

The British and International Golf Greenkeepers Association

Inkluderer: Journal of the Golf Greenkeepers Association​, British Golf Greenkeeper; Golf Greenkeeping and Course Maintenance; Greenkeeper; Golf Greenkeeping; The Golf Course; and Greenkeeping Management

19xx-nå Minus 6 måneder

GreenMaster

Canadian Golf Superintendents Association

1965-nå Minus 3 måneder

Gressforum

Norwegian Greenkeepers Association

Inkluderer: Nytt Fra NGA, NGA Nytt, NGA-Nytt, and Gress-Forum

1989-nå

USGA Green Section Record

United States Golf Association

1921-nå

USGA Turfgrass and Environmental Research Online

United States Golf Association

2002-nå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duncan Bruce fra Losby GK forteller dette om å finne informasjon på web:

Last season, Mari visited Losby for a small friendly chat, one of the topics we discussed was the use of The Turfgrass Information File (TGIF), Mari had mentioned the TGIF as myself and John my assistant, were one of the few who had requested login details and used the site.

The TGIF has proven to be a useful tool for me, I would on average login one time per month, my usage is mainly to research a topic that is relevant to what is happening on the golf course at that moment, for example if we are overseeding greens, it’s nice to read some articles on overseeding.

As the conversation with Mari progressed we discussed other means of web-based education and advice, below are resources I personally use or have used in the past.

  • YouTube, everybody’s favourite video site, the site has thousands of videos available for us greenkeepers, I find all topics are covered including: Irrigation, machinery, fertilisation and chemical usage to name a few.
  • Podcasts, these are particularly useful if you have some time in the car to and from work, Turfnet is an American based company that do weekly podcasts covering all aspects of the turf industry.
  • Webinars, these are what you would call a traditional seminar, the difference being  webinars are broadcast on the internet, these are available both live and archived, archived webinars can be watched anytime, I have never had the opportunity to take part in a live webinar, the ones that I have had an interest in are  generally shown to suit American audiences, with 2 small children at home, having a quiet house in the evening to watch and take part in a webinar is very rare.
  • Social Media, is not just a way to keep contact with distant friends and family members, or watching funny videos. I’m sure most of us are active on social media or at least know of some platform whether it be Facebook, Twitter, Instagram etc, I will mention Facebook as I have found this to have the largest community for like minded greenkeepers, for example Golf Course Maintenance has over 10 000 members, this page has several posts and discussions ongoing every day, being a member on the page, you can ask a question and start a discussion yourself.
  • Google, a simple and effective way to find answers. Like the TGIF, Google or other web search engines can be a bit of a mine field, a little practice is required to really get you the information you require.

 

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2