Aktuelt

9. juli 2018

Gresskurs - har du bestilt flybillett?

Foreløpig program er klart. Vi har to hovedkurs, grunnkurs med sprøytresertifikat og videregående kurs. Erfaringsutveksling i forhold til vinterskader, kunnskap om vedlikehold, skjøtselsplanlegging, og baneoppsett med Fanny Sunesson er noe av det vi kan friste med.

les mer

25. juni 2018

Presidenten informerer

Mari Myhrene avslutter sitt arbeid i NGA, og Ida Strøm tar over hennes arbeid fra 9 juli. Les mer om organiseringen av NGA fremover

les mer

13. juni 2018

Tiden er inne for å se nærmere på HMS arbeidet for greenkeeperne

Reddibo har sammen NGA ( Norwegian Greenkeepers Association ) utviklet HMS portalen for å gjøre det enklere for golfanleggene å komme i gang med arbeidet. Daglig Leder eller styreleder på golfanlegget har ansvaret for dokumentasjonen som viser at det eksisterer et system som ivaretar tryggheten for de som utfører arbeid på anlegget . Systemet har også mange andre muligheter- men for å komme i gang, mener vi det er lurt å starte med arbeidsmiljøet.

les mer
Array
(
    [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
    [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
)
  • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Debatten om greenfeeoverenskomsten går varm i golfnorge

Her er NGA sine synespunkter i denne saken:

NGA- Norwegian Greenkeepers Association 

Av Mari Myhrene, Daglig Leder for NGA

NGA sin holdning til greenfeeoverenskomsten er at denne bør avskaffes.
Styrets i NGA sin anbefaling er at greenkeeperne i sine klubber melder tilbake på sine anlegg at overenskomsten bør slettes. Som i andre foreninger er ikke alle av samme syn, men styret i NGA ser at måten det Norske golfsystemet er bygget opp på må utvikles videre i takt med den verden vi lever i. Golfbransjen som helhet må forholde seg til at anleggene er små bedrifter som bør råde over egne ressurser og utvikle seg slik de ønsker selv.
NGA mener det er viktig at klubbene utvikler sine særegenheter – vi trenger anlegg som har ulike kvaliteter og egenskaper. Rekrutteringen må gjøres slik klubben selv ønsker, i takt med det anlegget klubben disponerer.
Alle norske klubber må jobbe med å få tilstrekkelig antall medlemmer som betaler det det koster å drifte anlegget. Det viktigste for norske greenkeepere er at økonomien på anleggene forbedres slik at flere anlegg kan ansette greenkeepere i faste stillinger på heltid eller deltid.  Gode og seriøse arbeidsplasser gir bedre banekvalitet over tid.
Økt aktivitet vil gi bedre økonomi, og for å øke aktiviteten mener vi at anleggene må spisse seg mer inn mot egne markeder. For å få en sunn økonomi i klubbene må medlemmene bære kostnaden. Greenfeespill er kun en liten del av inntjeningen.  I og med at medlemmene må bære driftskostnadene på anlegget, er det naturlig at medlemmene og banens eiere bestemmer hvem som skal ha tilgang til anlegget, når de skal ha tilgang, og til hvilken pris.  Råderett over egne ressurser, uten innblanding fra andre. Vi synes dette høres naturlig ut- og håper norske klubber bifaller.

Det er vanskelig for oss å se noen negative konsekvenser ved å ta bort greenfeeoverenskomsten selv om noen mener det, men når norske klubber, og andre aktører i bransjen peker på et ønske om fornyelse, er det ekstremt viktig at forbundet er i takt med klubbene de representerer, og finner nye tidsriktige løsninger for bransjen.

Kravet om et medlemskap er grunnmuren i norsk golf og må ikke røres ved ! Det norske kravet om at golfspillere som skal spille må ha et medlemskap i en golfklubb må bestå. Golfbox som klubbenes og medlemmenes verktøy for starttidsbestilling sørger for at alle registrerte spillere vet om de kan bestille en starttid eller ikke på en hvilken som helst bane i Norge

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2